Jak se chová hráč, trenér a rodič

Jak se chová Gorila?

Kodex hráče klubu

 • jsem vždy a všude přesně včas
 • soustředím se na tréninku a v zápase na svůj výkon
 • komunikuji nejen na hřišti a zdravím
 • respektuji spoluhráče, protihráče i trenéra a rozhodčího
 • hraji fair-play nejen na hřišti
 • jsem hrdý na svůj klub a pečuji o jeho jméno
 • jsem příkladem pro druhé a pomáhám
 • jsem součástí klubu a fandím dalším týmům goril, jezdím na společné akce
 • dbám o své zdraví a životosprávu
 • na týmové akce nosím týmové oblečení
 • bojuji jako gorila za tým, za kamarády a za klub

Kodex pro trenéry

 • zdokonaluji se ve svých vědomostech a znalostech
 • dohlížím a vysvětluji dodržování sportovní koncepce, etického kodexu a stanov klubu, které sám respektuji, vedu agendu týmu
 • zúčastňuji se schůzek s hráči, rodiči, ostatními trenéry i vedením klubu
 • chodím na tréninky včas a připraven, příp. zajistím náhradníka
 • vytvářím prostředí, ve kterém se hráči vzájemně podporují
 • vedu hráče k samostatnosti
 • podporuji vzájemný respekt na základě obecných lidských hodnot, a ne podle florbalové úrovně hráčů
 • respektuji soupeře a rozhodčí
 • cením si všech, kteří přiznají svou chybu nebo porušení pravidel a toto umím ocenit
 • vítězství má význam je-li dosaženo korektně a podle pravidel

KODEX PRO RODIČE

 • jsme partneři a společně hráče vychováváme, spolupracujeme a vzájemně se respektujeme
 • motivujeme dítě k poctivému tréninku, nespojujeme sportovní úspěch s odměnou
 • fandíme, podporujeme a chválíme všechny děti týmu
 • nikdy nekřičíme na děti
 • omlouváme včas dítě z tréninku a ze zápasu
 • rady necháme na trenérovi, aby hráči neměli ve hře zmatek
 • trenérovi dáváme zpětnou vazbu
 • dbáme na správnou životosprávu dítěte
 • respektujeme všechny soupeře
 • respektujeme rozhodčího - může udělat chybu, stejně jako my
 • podporujeme samostatnost hráčů
 • o dění v klubu se na veřejnosti nevyjadřujeme negativně - vše řešíme s trenérem nebo zástupci klubu
 • v dětech pěstujeme lásku ke sportu
 • pokud máme florbal opravdu rádi, učme se vše o florbale a pomáhejme rozvoji tohoto sportu a klubu v němž děti hrají