Kodex chování

Jak se chová hráč, trenér a rodič? Jednoduše dodržuje kodex.

Jak se chová Gorila?

Kodex hráče klubu

 • jsem vždy a všude včas
 • soustředím se na tréninku a v zápase na svůj výkon
 • komunikuji nejen na hřišti a všechny zdravím
 • respektuji spoluhráče, protihráče, trenéra a rozhodčího
 • hraji vždy fair-play
 • jsem hrdý na svůj klub a tvořím sám jeho jméno
 • jsem příkladem pro druhé a pomáhám ostatním
 • jsem součástí klubu a fandím všem dalším týmům Goril, jezdím na společné akce
 • dbám o své zdraví a životosprávu
 • na týmové akce nosím týmové oblečení
 • bojuji jako Gorila za tým, za kamarády a za klub

Kodex pro trenéry

 • zdokonaluji se ve svých vědomostech a znalostech
 • dohlížím a vysvětluji dodržování sportovní koncepce, etického kodexu a stanov klubu, které respektuji, vedu agendu týmu
 • zúčastňuji se schůzek s hráči, rodiči, ostatními trenéry i vedením klubu
 • chodím na tréninky včas a připraven, příp. zajistím kolegu - zástup
 • vytvářím prostředí, ve kterém se hráči vzájemně podporují
 • vedu hráče k samostatnosti a odpovědnosti
 • podporuji vzájemný respekt na základě lidských hodnot, a ne podle florbalové úrovně hráčů
 • jsem upřímný a před nikým nic neskrývám
 • respektuji soupeře a rozhodčí
 • cením si všech, kteří přiznají svou chybu nebo porušení pravidel a toto umím ocenit
 • vítězství má význam, je-li dosaženo korektně a podle pravidel

Kodex pro rodiče

 • jsme partneři a společně hráče vychováváme a vzájemně se respektujeme
 • motivujeme dítě k poctivému tréninku, sportovní úspěch nespojujeme s odměnou
 • v dětech pěstujeme lásku ke sportu
 • fandíme, podporujeme a chválíme všechny děti v týmu
 • nikdy na děti nekřičíme
 • omlouváme včas dítě z tréninku a ze zápasu
 • rady jak hrát necháme na trenérovi
 • trenérovi dáváme zpětnou vazbu
 • dbáme na správnou životosprávu dítěte
 • respektujeme všechny soupeře
 • respektujeme rozhodčího - může udělat chybu
 • podporujeme samostatnost a odpovědnost hráčů
 • dění v klubu nekomentujeme na veřejnosti, problémy řešíme s trenérem nebo zástupci klubu
 • učme se o florbale a pomáhejme rozvoji sportu a klubu v němž děti hrají

Jaká je Gorila?

Zodpovědná

 • za své chování
 • za svá rozhodnutí
 • za sebe na hřišti
 • za svou připravenost do hry a do tréninku

Rodinná

 • pomáhá všem členům tlupy
 • zajišťuje prosperitu a fungování rodiny
 • drží hierarchii tlupy
 • urovnává spory

Rozumná

 • přemýšlí nad důsledky svého chování
 • jedná s respektem ke své rodině i k soupeřům a rozhodčím
 • zápasy končí důstojně a bez zranění
 • komunikuje na hřišti i mimo něj

Sebevědomá

 • do každého souboje jde jako vítěz
 • nebojí se chyb
 • nebojí se riskovat
 • stojí si za svými rozhodnutími

Silná

 • ve vypjatých momentech
 • v osobních soubojích
 • je komplexně fyzicky připravená
 • při tlaku na míček a na soupeře