Naše vize

Vítáme vás v Gorilí rodině! Pojďme si shrnout, co klub Gorily Plzeň svým členům přináší.

Naše poslání

Jsme společensky zodpovědný sportovní subjekt, který působí v rámci města Plzně a jejího okolí a umožňuje uspokojit poptávku po trávení volného času dětí a dospělých. Svojí činností působíme preventivně proti vzniku sociálně-patologických jevů a rizikového chování. Podporujeme sportování od nejmenších dětí až po dospělé. Usilujeme o naplnění ambicí v domácích i mezinárodních soutěžích.

Naše vize

Florbalový klub Gorily Plzeň chce být příkladným sportovním klubem v Plzni, chceme být zdrojem zábavy, inspirací a kvalitním způsobem trávení volného času. Chceme být symbolem pro zdravý sport, využívat vlastní potenciál a díky místním veřejnoprávním a soukromým subjektům vystupovat jako otevřený klub. Se stabilním finančním zázemím chceme podporovat a dále rozvíjet sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Plzně a okolí.

Společenství - Gorilí rodina

Chceme být společenství "gorilí rodiny". Pracujeme na tom, aby naši členové získávali zážitky na celý život. Aby pro ně byl sport láskou a měl v jejich životě zvláštní místo. Abychom měli v klubu lidi s gorilím srdcem, kteří znovu a znovu budou chtít klubu pomáhat a dál ho rozvíjet jako sportovci, trenéři i zástupci klubu.

Naše hodnoty - Gorilí srdce

I přes krátkou klubovou historii ctíme tradice a ideály sportovních týmů klasického střihu. Respektujeme zásady čestnosti, úcty, pokory, respektu, spravedlnosti a hrdosti, ctíme ducha fair-play. Naši členové jsou součástí sportovní rodiny Goril a vždy tu najdou podporu. Vždy se věnujeme dětem a mládeži, organizujeme atraktivní sportovní a kulturně-společenské akce a podílíme se na výchově mladých. Pomáháme sobě i ostatním.

Sdílení hodnot

Aby vize byla naplňována, vždy jsme ochotni naše znalosti sdílet s ostatními kluby u nás nebo v zahraničí, tak abychom neustále přispívali k rozvoji florbalu a sportu jako takového.