Zdravotní prohlídky

Každý hráč, aby mohl hrát soutěže, musí mít platnou zdravotní prohlídku.

Posouzení o zdravotní způsobilosti

Dne 1.1.2014 nabyla účinnosti Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

Z této vyhlášky vychází směrnice Českého florbalu, na základě které mají všichni florbalisté hrající oficiální soutěže (od přípravky po veterány) povinnost doložit Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Tento posudek může být vydán praktickým, dětským praktickým lékařem, sportovním lékařem a je potřeba jeho kopii odevzdat klubu, resp. nahrát do platformy EOS.

Stáhněte si:

Po absolvování prohlídky nahrajte sken nebo fotografii v osobním profilu do EOSu.

Upozornění

Bez odevzdání posudku NEBUDE MOŽNÉ NASTOUPIT K UTKÁNÍ V ŽÁDNÉ KATEGORII pořádané v rámci Českého florbalu! (Netýká se kategorie minipřípravka.) Proto posouzení zdravotní způsobilosti neodkládejte!

Doporučený postup pro získání zdravotní prohlídky

  • kontaktujte vašeho praktického (dětského) lékaře, zda vám žádost potvrdí
  • pokud ne, zkuste sportovní lékaře v Plzni a okolí
  • prohlídka je zpoplatněna (výši poplatku určuje lékař)
  • potvrzení dodejte před prvním zápasem v ligové sezóně (polovina září)
  • doručit ho můžete elektronicky nahráním naskenovaného dokumentu do intranetu (EOS), není nutné jej předávat osobně