Zdravotní prohlídky

Posouzení o zdravotní způsobilosti

Dnee 1.1.2014 nabyla účinnosti Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb.  Vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

Z této vyhlášky vychází směrnice Českého florbalu, na základě které mají všichni florbalisté hrající oficiální soutěže (od přípravky po veterány) povinnost doložit Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Tento posudek může být vydán praktickým, dětským praktickým lékařem, sportovním lékařem a je potřeba jeho kopii odevzdat klubu.

Stáhněte si:

Upozornění

Bez odevzdání posudku NEBUDE MOŽNÉ NASTOUPIT K UTKÁNÍ V ŽÁDNÉ KATEGORII pořádané v rámci Českého florbalu! (Netýká se kategorie minipřípravka.) Proto posouzení zdravotní způsobilosti neodkládejte!

Doporučený postup pro získání zdravotní prohlídky

  • kontaktujte vašeho praktického (dětského) lékaře, zda vám žádost potvrdí.
  • pokud ne, zkuste další sportovní lékaře v Plzni (např. Centrum sportovní medicíny Plzeň - MUDr. Ludmila Beranová)
  • prohlídka je zpoplatněna (výši poplatku určuje lékař)
  • potvrzení dodejte před prvním zápasem v ligové sezóně (polovina září)
  • doručit ho můžete osobně trenérovi nebo sekretáři klubu (Přemyslova 128/17, naproti Plaza Plzeň), případně oskenované potvrzení zašlete na e-mail.